Навігація
GDPR > Стаття 26. Спільні контролери
Завантажити в PDF

Стаття 26 GDPR. Спільні контролери

Article 26 GDPR. Joint controllers

1. Якщо два чи декілька контролерів спільно визначають цілі та засоби опрацювання, вони є спільними контролерами. Вони повинні на умовах прозорості встановити свої відповідні обов’язки, що відображають зміст зобов’язань за цим Регламентом, зокрема, щодо реалізації прав суб’єкта даних і їхніх відповідних обов’язків щодо надання інформації, вказаної в статтях 13 і 14, шляхом досягнення домовленості між ними, за винятком, якщо, та оскільки, відповідні обов’язки контролерів не визначено законодавством Союзу або держави-члена, дія якого поширюється на контролерів. За домовленістю можна призначити координаційний центр для суб’єктів даних.

1. Where two or more controllers jointly determine the purposes and means of processing, they shall be joint controllers. They shall in a transparent manner determine their respective responsibilities for compliance with the obligations under this Regulation, in particular as regards the exercising of the rights of the data subject and their respective duties to provide the information referred to in Articles 13 and 14, by means of an arrangement between them unless, and in so far as, the respective responsibilities of the controllers are determined by Union or Member State law to which the controllers are subject. The arrangement may designate a contact point for data subjects.

Пов'язані норми

2. Домовленість, вказана в параграфі 1, повинна належним чином відображати відповідні ролі та відносини спільних контролерів щодо суб’єктів даних. Сутність домовленості необхідно повідомити суб’єкту даних.

2. The arrangement referred to in paragraph 1 shall duly reflect the respective roles and relationships of the joint controllers vis-à-vis the data subjects. The essence of the arrangement shall be made available to the data subject.

Пов'язані норми

3. Незалежно від умов домовленості, вказаних у параграфі 1, суб’єкт даних може скористатися своїми правами за цим Регламентом щодо та проти кожного з контролерів.

3. Irrespective of the terms of the arrangement referred to in paragraph 1, the data subject may exercise his or her rights under this Regulation in respect of and against each of the controllers.

Коментар експерта ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN) The expression “joint controller” is one of the most difficult to grasp in practice. It is nonetheless essential to delimit the role of the parties involved in the processing of personal data to determine their responsibilities under the General Data Protection Regulation (GDPR).

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to articles 26(1), 26(2), and 26(3) GDPR:

7.2.7 Joint PII controller

Control

The organization should determine respective roles and responsibilities for the processing of PII (including PII protection and security requirements) with any joint PII controller.

Implementation guidance

Roles and responsibilities for the processing of PII should be determined in a transparent manner.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(79) Захист прав і свобод суб'єктів даних, а також обов'язки та відповідальність контролерів і операторів, також у зв'язку з моніторингом наглядових органів та за допомогою їхніх засобів, вимагає чіткого розподілу обов'язків за цим Регламентом, у тому числі тоді, коли контролер визначає цілі та засоби опрацювання спільно з іншими контролерами або коли операцію з опрацювання здійснюють від імені контролера.

(79) The protection of the rights and freedoms of data subjects as well as the responsibility and liability of controllers and processors, also in relation to the monitoring by and measures of supervisory authorities, requires a clear allocation of the responsibilities under this Regulation, including where a controller determines the purposes and means of the processing jointly with other controllers or where a processing operation is carried out on behalf of a controller.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]