Навігація
GDPR > Стаття 3. Територіальна сфера дії
Завантажити в PDF

Стаття 3 GDPR. Територіальна сфера дії

Article 3 GDPR. Territorial scope

1. Цей Регламент застосовують до опрацювання персональних даних в контексті діяльності осідку контролера або оператора в Союзі, незалежно від того, чи відбувається власне опрацювання в межах Союзу чи ні.

1. This Regulation applies to the processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union, regardless of whether the processing takes place in the Union or not.

Керівництво та прецедентне право Преамбули

(22) Будь-яке опрацювання персональних даних у контексті діяльності осідку контролера або оператора в Союзі необхідно здійснювати відповідно до цього Регламенту, незалежно від того, чи відбувається власне опрацювання в межах Союзу. Ефективна і реальна діяльність осідку передбачає стабільну організацію. У контексті згаданого правова форма такої організації, чи то через відділення, чи то через філію зі статусом юридичної особи, не є у цьому зв'язку визначальним фактором.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union. Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements. The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

(14) Захист, передбачений цим Регламентом, поширюється на фізичних осіб, незалежно від їхнього громадянства чи місця проживання, під час опрацювання їхніх персональних даних. Цей Регламент не поширюється на опрацювання персональних даних юридичних осіб та, зокрема, підприємств, заснованих як юридичні особи, які містять інформацію про найменування, організаційно-правову форму юридичної особи і контактну інформацію юридичної особи.

(14) The protection afforded by this Regulation should apply to natural persons, whatever their nationality or place of residence, in relation to the processing of their personal data. This Regulation does not cover the processing of personal data which concerns legal persons and in particular undertakings established as legal persons, including the name and the form of the legal person and the contact details of the legal person.

Пов'язані норми

2. Цей Регламент застосовують до опрацювання персональних даних суб’єктів даних, які перебувають у Союзі, контролером або оператором, який має осідок поза межами Союзу, якщо опрацювання даних пов’язано з:

2. This Regulation applies to the processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or processor not established in the Union, where the processing activities are related to:

Пов'язані норми

(a) постачанням товарів чи наданням послуг таким суб’єктам даних у Союзі, незалежно від того, чи вимагають оплату від таких суб’єктів даних; або

(a) the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects in the Union; or

Преамбули

(23) Для того, щоб забезпечити, що фізичних осіб не позбавлено захисту, на який вони мають право за цим Регламентом, на опрацювання персональних даних суб'єктів даних, які перебувають в Союзі, контролером або оператором, що не мають осідку в Союзі, повинна поширюватися сфера застосування цього Регламенту, якщо діяльність з опрацювання стосується надання товарів або постачання послуг таким суб'єктам даних, незалежно від того, чи пов'язані вони з платежем. Для встановлення факту пропонування товарів або постачання послуг таким контролером або оператором суб'єктам даних, що перебувають в Союзі, необхідно переконатися у тому, чи є очевидним те, що контролер або оператор передбачає постачання послуг суб'єктам даних в одній або декількох державах-членах Союзу. Оскільки власне доступність у рамках Союзу веб-сайту контролера, оператора або посередника, або електронної адреси чи іншої контактної інформації, або використання мови, що є загальновживаною в третій країні, де має осідок контролер, є недостатньою для встановлення такого наміру, такі фактори як використання мови або валюти, що є загальноприйнятими в одній або декількох державах-членах, із можливістю замовити товари чи послуги тією іншою мовою, або згадування споживачів чи користувачів, що перебувають у Союзі, підтверджують те, що контролер передбачає надання товарів або постачання послуг суб'єктам даних у Союзі.

(23) In order to ensure that natural persons are not deprived of the protection to which they are entitled under this Regulation, the processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or a processor not established in the Union should be subject to this Regulation where the processing activities are related to offering goods or services to such data subjects irrespective of whether connected to a payment. In order to determine whether such a controller or processor is offering goods or services to data subjects who are in the Union, it should be ascertained whether it is apparent that the controller or processor envisages offering services to data subjects in one or more Member States in the Union. Whereas the mere accessibility of the controller's, processor's or an intermediary's website in the Union, of an email address or of other contact details, or the use of a language generally used in the third country where the controller is established, is insufficient to ascertain such intention, factors such as the use of a language or a currency generally used in one or more Member States with the possibility of ordering goods and services in that other language, or the mentioning of customers or users who are in the Union, may make it apparent that the controller envisages offering goods or services to data subjects in the Union.

Пов'язані норми

(b) моніторингом поведінки суб’єктів даних, якщо така поведінка має місце у межах Союзу.

(b) the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union.

Преамбули

(24) Опрацювання персональних даних суб'єктів даних, які перебувають у Союзі, контролером або оператором, що мають осідок поза межами Союзу, необхідно також здійснювати з урахуванням цього Регламенту в частині моніторингу поведінки таких суб'єктів даних тією мірою, якою їхня поведінка має місце в межах Союзу. Для того, щоб визначити, чи можна вважати діяльність з опрацювання такою, яку здійснюють для моніторингу поведінки суб'єктів даних, необхідно встановити, чи є фізичні особи об'єктами відстежування в Інтернеті, у тому числі, чи може мати місце подальше використання методик опрацювання персональних даних, що складаються з профайлінгу фізичної особи, зокрема для прийняття рішення щодо неї або нього чи для проведення аналізу, або передбачення її або його особистих переваг, поведінки чи ставлення.

(24) The processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or processor not established in the Union should also be subject to this Regulation when it is related to the monitoring of the behaviour of such data subjects in so far as their behaviour takes place within the Union. In order to determine whether a processing activity can be considered to monitor the behaviour of data subjects, it should be ascertained whether natural persons are tracked on the internet including potential subsequent use of personal data processing techniques which consist of profiling a natural person, particularly in order to take decisions concerning her or him or for analysing or predicting her or his personal preferences, behaviours and attitudes.

Пов'язані норми

3. Цей Регламент застосовують до опрацювання персональних даних контролером, що має осідок поза межами Союзу, але в місці, де застосовується законодавство держави-члена в силу публічного міжнародного права.

3. This Regulation applies to the processing of personal data by a controller not established in the Union, but in a place where Member State law applies by virtue of public international law.

Преамбули

(25) Якщо законодавство держави-члена застосовують в силу норм публічного міжнародного права, цей Регламент необхідно також застосовувати до контролера, що має осідок поза межами Союзу, зокрема при дипломатичній місії держави-члена чи консульській установі.

(25) Where Member State law applies by virtue of public international law, this Regulation should also apply to a controller not established in the Union, such as in a Member State’s diplomatic mission or consular post.

Коментар експерта Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN) One of the most frequent questions asked is whether a company falls within the scope of the GDPR. It relates, among other things, to the definition of the European regulation’s territorial scope.

Here you can find a little self-assessment test:

Does the GDPR apply in these cases?

 1. A Russian mobile application processes the geolocation data of Russian and foreign nationals in the EU.
 2. A Belarusian dating site collects contact information from all its users. Americans and Europeans who come to Belarus and want to meet local women can also register on the site.
 3. An Italian chain has opened a new hotel in Kyiv, where both Europeans and citizens of other countries stay. Guests registration is carried out on the Italian site, and data are processed in the head office of the management company in Italy.
 4. An American training platform uses personal data to sell online courses around the world.
 5. EU nationals, who are on vacation in India, came to an Austrian airline’s local office in Mumbai to fly to Bali for a couple of days. For this purpose, their passport information and bank card data were collected, as well as the information that the passengers are vegetarians.
 6. EU users visit the site of a company from Rostov-on-Don 2-3 times a month and order flower deliveries in the city for their loved ones. The site is in Russian. Deliveries are only in Rostov. The currency of payment is the Russian ruble.

If you doubt the answers, go on reading and you will find the detailed analysis in the video lesson at the bottom of this article (in Russian).

Here are three cases, which show when it is necessary to observe the GDPR:

 1. When data are processed in the context of the activities of an establishment in the EU. In other words, if the office is physically located in any of the EU countries and the data are processed in that office, the GDPR applies. Thus, the correct answer to the third question concerning the Italian hotel is affirmative, i.e. it is necessary to comply with the GDPR.

By the way, this paragraph does not apply only to a physical office or a registered legal entity. There are many other unobvious examples of what should be considered as the “context of the activities of an establishment”. We describe them in detail in the video.

 1. When the data subject is in the EU and the processing relates to the supply of goods and services. In this case, “data subject” does not refer only to European citizens, but also to people from other countries who are passing through, traveling, or staying temporary in Europe. At the same time, the goods and services do not necessarily have to be paid for. For example, a free mobile app that you have downloaded.

Therefore, if, for example, a Russian citizen, being in Latvia, has used a Russian mobile application, she or he is protected by the GDPR. So the correct answer to the first question is affirmative, i.e. it is necessary to comply with the GDPR.

By the way, according to this paragraph, the GDPR also applies to other cases, which we have mentioned at the beginning of this article. For instance, in the second case, the Belarusian dating site provides a service to European citizens, as well as the American platform from the fourth case.

In comparison, in the fifth case concerning the purchase of tickets to Bali, the GDPR is not applicable, as these people have left the EU and are buying tickets in the office in India.

Do you know why in the sixth case concerning the flower delivery the GDPR does not apply, although the data of European citizens are processed? The reason is that the exception described in the recitals of the Regulation is based on a specific judicial precedent.

For more details on these recitals and court precedent, please see our video lesson.

 1. When you monitor behaviour within the EU. These situations are rare. And that rule does not apply to any of the cases from this article. More detailed information can be found in the video.

We hope that the information was helpful. Share it with your colleagues and make sure to see our detailed video lesson below in which you will find:

 • A detailed explanation of the diagram “the territorial scope of the GDPR”;
 • Explanation of articles, recitals, judicial precedents, and clarification by the supervisory authority;
 • Further examples and cases from practice;
 • Detailed case analysis from this article.

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant
Преамбули

(22) Будь-яке опрацювання персональних даних у контексті діяльності осідку контролера або оператора в Союзі необхідно здійснювати відповідно до цього Регламенту, незалежно від того, чи відбувається власне опрацювання в межах Союзу. Ефективна і реальна діяльність осідку передбачає стабільну організацію. У контексті згаданого правова форма такої організації, чи то через відділення, чи то через філію зі статусом юридичної особи, не є у цьому зв'язку визначальним фактором.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union. Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements. The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

(23) Для того, щоб забезпечити, що фізичних осіб не позбавлено захисту, на який вони мають право за цим Регламентом, на опрацювання персональних даних суб'єктів даних, які перебувають в Союзі, контролером або оператором, що не мають осідку в Союзі, повинна поширюватися сфера застосування цього Регламенту, якщо діяльність з опрацювання стосується надання товарів або постачання послуг таким суб'єктам даних, незалежно від того, чи пов'язані вони з платежем. Для встановлення факту пропонування товарів або постачання послуг таким контролером або оператором суб'єктам даних, що перебувають в Союзі, необхідно переконатися у тому, чи є очевидним те, що контролер або оператор передбачає постачання послуг суб'єктам даних в одній або декількох державах-членах Союзу. Оскільки власне доступність у рамках Союзу веб-сайту контролера, оператора або посередника, або електронної адреси чи іншої контактної інформації, або використання мови, що є загальновживаною в третій країні, де має осідок контролер, є недостатньою для встановлення такого наміру, такі фактори як використання мови або валюти, що є загальноприйнятими в одній або декількох державах-членах, із можливістю замовити товари чи послуги тією іншою мовою, або згадування споживачів чи користувачів, що перебувають у Союзі, підтверджують те, що контролер передбачає надання товарів або постачання послуг суб'єктам даних у Союзі.

(23) In order to ensure that natural persons are not deprived of the protection to which they are entitled under this Regulation, the processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or a processor not established in the Union should be subject to this Regulation where the processing activities are related to offering goods or services to such data subjects irrespective of whether connected to a payment. In order to determine whether such a controller or processor is offering goods or services to data subjects who are in the Union, it should be ascertained whether it is apparent that the controller or processor envisages offering services to data subjects in one or more Member States in the Union. Whereas the mere accessibility of the controller's, processor's or an intermediary's website in the Union, of an email address or of other contact details, or the use of a language generally used in the third country where the controller is established, is insufficient to ascertain such intention, factors such as the use of a language or a currency generally used in one or more Member States with the possibility of ordering goods and services in that other language, or the mentioning of customers or users who are in the Union, may make it apparent that the controller envisages offering goods or services to data subjects in the Union.

(24) Опрацювання персональних даних суб'єктів даних, які перебувають у Союзі, контролером або оператором, що мають осідок поза межами Союзу, необхідно також здійснювати з урахуванням цього Регламенту в частині моніторингу поведінки таких суб'єктів даних тією мірою, якою їхня поведінка має місце в межах Союзу. Для того, щоб визначити, чи можна вважати діяльність з опрацювання такою, яку здійснюють для моніторингу поведінки суб'єктів даних, необхідно встановити, чи є фізичні особи об'єктами відстежування в Інтернеті, у тому числі, чи може мати місце подальше використання методик опрацювання персональних даних, що складаються з профайлінгу фізичної особи, зокрема для прийняття рішення щодо неї або нього чи для проведення аналізу, або передбачення її або його особистих переваг, поведінки чи ставлення.

(24) The processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or processor not established in the Union should also be subject to this Regulation when it is related to the monitoring of the behaviour of such data subjects in so far as their behaviour takes place within the Union. In order to determine whether a processing activity can be considered to monitor the behaviour of data subjects, it should be ascertained whether natural persons are tracked on the internet including potential subsequent use of personal data processing techniques which consist of profiling a natural person, particularly in order to take decisions concerning her or him or for analysing or predicting her or his personal preferences, behaviours and attitudes.

(25) Якщо законодавство держави-члена застосовують в силу норм публічного міжнародного права, цей Регламент необхідно також застосовувати до контролера, що має осідок поза межами Союзу, зокрема при дипломатичній місії держави-члена чи консульській установі.

(25) Where Member State law applies by virtue of public international law, this Regulation should also apply to a controller not established in the Union, such as in a Member State’s diplomatic mission or consular post.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]