Навігація
GDPR > Стаття 73. Голова
Завантажити в PDF

Стаття 73 GDPR. Голова

Article 73 GDPR. Chair

1. Рада обирає голову та двох заступників голови з числа її членів простою більшістю.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Строк повноважень Голови та заступників Голови становить п’ять років з можливістю переобрання на повторний строк.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.