Навігація
GDPR > Стаття 91. Чинні правила захисту даних церков і релігійних асоціацій
Завантажити в PDF

Стаття 91 GDPR. Чинні правила захисту даних церков і релігійних асоціацій

Article 91 GDPR. Existing data protection rules of churches and religious associations

1. Якщо в державі-члені, церкви та релігійні асоціації або спільноти застосовують, у день набуття чинності цим Регламентом, всеосяжні правила щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням даних, такі правила можна продовжувати застосовувати, за умови приведення їх у відповідність з цим Регламентом.

1. Where in a Member State, churches and religious associations or communities apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules relating to the protection of natural persons with regard to processing, such rules may continue to apply, provided that they are brought into line with this Regulation.

2. Церкви та релігійні асоціації, які застосовують всеосяжні правила згідно з параграфом 1 цієї статті, підлягають нагляду незалежного наглядового органу, який може бути спеціальним, за умови, що він дотримується умов, установлених у главі VI цього Регламенту.

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accordance with paragraph 1 of this Article shall be subject to the supervision of an independent supervisory authority, which may be specific, provided that it fulfils the conditions laid down in Chapter VI of this Regulation.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(165) Цей Регламент поважає та не обмежує статус церков і релігійних асоціацій чи спільнот за чинним конституційним правом держав-членів, як це визнано у статті 17 ДФЄС.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.

Залишити коментар
[js-disqus]