Navigacija
GDPR > Članak 96.. Odnos s prethodno sklopljenim sporazumima
Preuzmite PDF

Članak 96. GDPR. Odnos s prethodno sklopljenim sporazumima

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Međunarodni sporazumi koji uključuju prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama koje su države članice sklopile prije 24. svibnja 2016., a koji su u skladu s pravom Unije primjenjivim prije tog datuma, ostaju na snazi dok ih se ne izmijeni, zamijeni ili stavi izvan snage.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.