Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 96. Razmerje s predhodno sklenjenimi sporazumi
Prenos PDF

Člen 96 SUVP (GDPR). Razmerje s predhodno sklenjenimi sporazumi

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Mednarodni sporazumi, ki vključujejo prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije in ki so jih države članice sklenile pred 24. majem 2016 ter so skladni s pravom Unije, ki se je uporabljalo pred navedenim datumom, ostanejo veljavni, dokler niso spremenjeni, nadomeščeni ali razveljavljeni.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.