Навигация
GDPR > Член 96. Връзка с по-рано сключени споразумения
Изтегляне на PDF

Член 96 GDPR. Връзка с по-рано сключени споразумения

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Международните споразумения, включващи предаване на лични данни на трети държави или международни организации, които са сключени от държавите членки преди 24 май 2016 г и са съобразени с правото на Съюза като приложими преди посочената дата, остават в сила, докато не бъдат изменени, заменени или отменени.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.