Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 96. Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten
Download PDF

Artikel 96 AVG (GDPR). Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Internationale overeenkomsten betreffende de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties die door de lidstaten zijn gesloten v贸贸r 24 mei 2016, en die in overeenstemming zijn met het v贸贸r die datum toepasselijke Unierecht, blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.