Suunnistus
GDPR > 96 artikla. Suhde aiemmin tehtyihin sopimuksiin
Lataa PDF

96 artikla GDPR. Suhde aiemmin tehtyihin sopimuksiin

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille edellyttävät kansainväliset sopimukset, joita jäsenvaltiot ovat tehneet ennen 24 päivää toukokuuta 2016 ja jotka ovat ennen tätä päivää voimassa olleen unionin oikeuden mukaisia, ovat edelleen voimassa, kunnes ne muutetaan, korvataan tai kumotaan.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.