Navigáció
GDPR > 96. cikk. Kapcsolat korábban kötött megállapodásokkal
Letöltés PDF

96. cikk GDPR. Kapcsolat korábban kötött megállapodásokkal

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

A tagállamok által az 2016. május 24. előtt kötött azon nemzetközi megállapodások, melyek személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításáról rendelkeznek, és amelyek megfelelnek az említett dátum előtt alkalmazandó uniós jognak, módosításukig, felváltásukig vagy visszavonásukig változatlanul hatályban maradnak.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.