Navigation
GDPR > Artikel 96. Forhold til tidligere indgåede aftaler
Download PDF

Artikel 96 GDPR. Forhold til tidligere indgåede aftaler

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Internationale aftaler, der omfatter overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som er indgået af medlemsstaterne inden den 24. maj 2016, og som overholder den EU-ret, der finder anvendelse inden denne dato, forbliver i kraft, indtil de ændres, erstattes eller ophæves.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.