Nawigacja
RODO > Artyku艂 96. Stosunek do uprzednio zawartych um贸w
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 96 RODO. Stosunek do uprzednio zawartych um贸w

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Umowy mi臋dzynarodowe, kt贸re przewiduj膮 przekazywanie danych osobowych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych i kt贸re zosta艂y zawarte przez pa艅stwa cz艂onkowskie przed dniem 24 maja 2016 r., i kt贸re s膮 zgodne z prawem Unii maj膮cym zastosowanie przed tym dniem, pozostaj膮 w mocy do czasu ich zmiany, zast膮pienia lub uchylenia.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.