Navigacija
BDAR (GDPR) > 96 straipsnis. Ryšys su anksčiau sudarytais susitarimais
Atsisiųsti kaip PDF

96 straipsnis BDAR. Ryšys su anksčiau sudarytais susitarimais

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Tarptautiniai susitarimai, kuriuose numatomas asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms, kuriuos valstybės narės sudarė prieš 2016 m. gegužės 24 d. ir kurie atitinka Sąjungos teisę, taikytiną prieš tą datą, lieka galioti tol, kol bus iš dalies pakeisti, pakeisti naujais susitarimais arba panaikinti.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.