Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 96. An gaol le Comhaontuithe a tugadh i gcrích roimhe seo
Íoslódáil PDF

Airteagal 96 RGCS (GDPR). An gaol le Comhaontuithe a tugadh i gcrích roimhe seo

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Na comhaontuithe idirnáisiúnta faoinar aistríodh sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta agus a thug na Ballstáit i gcrích roimh an 24 Bealtaine 2016 agus a chomhlíonann dlí an Aontais mar is infheidhme roimh an dáta sin, leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm go dtí go leasófar iad, go gcuirfear comhaontuithe eile ina n-ionad nó go gcúlghairfear iad.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.