Navigare
GDPR > Articolul 96. Relația cu acordurile încheiate anterior
Descarcă PDF

Articolul 96 GDPR. Relația cu acordurile încheiate anterior

Article 96 GDPR. Relationship with previously concluded Agreements

Acordurile internaționale care implică transferul de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, care au fost încheiate de statele membre înainte de 24 mai 2016 și care sunt în conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil înainte de data respectivă, rămân în vigoare până când vor fi modificate, înlocuite sau revocate.

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.