Navigacija
GDPR > Članak 74.. Zadaće predsjednika
Preuzmite PDF

Članak 74. GDPR. Zadaće predsjednika

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Predsjednik ima sljedeće zadaće:

1. The Chair shall have the following tasks:

(a) saziva sastanke Odbora i priprema njegov dnevni red;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

(b) obavješćuje vodeće nadzorno tijelo i predmetna nadzorna tijela o odlukama koje je donio Odbor u skladu s člankom 65.;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Vezani tekstovi

(c) osigurava pravodobno izvršavanje zadaća Odbora, osobito u vezi s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Vezani tekstovi

2. Odbor poslovnikom propisuje raspodjelu zadaća između predsjednika i zamjenikâ predsjednika.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.