Nawigacja
RODO > Artyku艂 74. Zadania przewodnicz膮cego
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 74 RODO. Zadania przewodnicz膮cego

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Przewodnicz膮cy ma nast臋puj膮ce zadania:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) zwo艂uje posiedzenia Europejskiej Rady Ochrony Danych i sporz膮dza porz膮dek obrad;

(a)聽to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) notyfikuje wiod膮cemu organowi nadzorczemu i organom nadzorczym, kt贸rych sprawa dotyczy, decyzje przyj臋te przez Europejsk膮 Rad臋 Ochrony Danych na mocy art. 65;

(b)聽to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Powi膮zane teksty

c) zapewnia terminowe wykonanie zada艅 Europejskiej Rady Ochrony Danych, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do mechanizmu sp贸jno艣ci, o kt贸rym mowa w art. 63.

(c)聽to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Powi膮zane teksty

2. Europejska Rada Ochrony Danych okre艣la w swoim regulaminie wewn臋trznym podzia艂 zada艅 mi臋dzy przewodnicz膮cego a wiceprzewodnicz膮cych.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.