Suunnistus
GDPR > 74 artikla. Puheenjohtajan tehtävät
Lataa PDF

74 artikla GDPR. Puheenjohtajan tehtävät

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

1. Puheenjohtajalla on seuraavat tehtävät:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) kutsua koolle tietosuojaneuvoston kokoukset ja valmistella kokouksen asialista;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) antaa tietosuojaneuvoston 65 artiklan nojalla antamat päätökset tiedoksi johtavalle valvontaviranomaiselle ja osallistuville valvontaviranomaisille;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Liittyvä artikkeli

c) varmistaa, että tietosuojaneuvosto hoitaa tehtävänsä oikea-aikaisesti, erityisesti suhteessa 63 artiklassa tarkoitettuun yhdenmukaisuusmekanismiin.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Liittyvä artikkeli

2. Tietosuojaneuvoston on vahvistettava työjärjestyksessään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävänjako.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.