Navigáció
GDPR > 74. cikk. Az elnök feladatai
Letöltés PDF

74. cikk GDPR. Az elnök feladatai

Article 74 GDPR. Tasks of the Chair

(1) Az elnök feladatai a következők:

1. The Chair shall have the following tasks:

a) összehívja a Testület üléseit, és összeállítja azok napirendjét;

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

b) a Testület által a 65. cikknek megfelelően elfogadott döntéseket közli a fő felügyeleti hatósággal és az érintett felügyeleti hatóságokkal;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

Kapcsolatok

c) biztosítja a Testület feladatainak időben történő elvégzését, különösen az 63. cikkben említett egységességi mechanizmussal összefüggésben.

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Kapcsolatok

(2) A Testületnek az eljárási szabályzatában meghatározza az elnök és az elnökhelyettesek közötti feladatmegosztást.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.