Suunnistus
GDPR > 72 artikla. Menettely
Lataa PDF

72 artikla GDPR. Menettely

Article 72 GDPR. Procedure

1. Tietosuojaneuvosto antaa päätöksensä jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi jos tässä asetuksessa toisin säädetään.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Tietosuojaneuvosto hyväksyy työjärjestyksensä jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja huolehtii omista operatiivisista järjestelyistään.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.