Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 72. Procedure
Download PDF

Artikel 72 AVG (GDPR). Procedure

Article 72 GDPR. Procedure

1. Het Comité neemt besluiten met een gewone meerderheid van zijn leden, tenzij anders bepaald in deze verordening.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Het Comité stelt met een tweederdemeerderheid van zijn leden zijn eigen reglement van orde en zijn eigen werkregelingen vast.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.