Navigation
GDPR > Artikel 72. Procedure
Download PDF

Artikel 72 GDPR. Procedure

Article 72 GDPR. Procedure

1. Databeskyttelsesrådet træffer afgørelse med simpelt flertal blandt sine medlemmer, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Databeskyttelsesrådet vedtager sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele blandt sine medlemmer og tilrettelægger sin drift.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.