Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 72. Postopek
Prenos PDF

Člen 72 SUVP (GDPR). Postopek

Article 72 GDPR. Procedure

1. Odbor odločitve sprejema z navadno večino članov, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik z dvotretjinsko večino svojih članov in določi svoj način delovanja.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.