Navigare
GDPR > Articolul 72. Procedura
Descarcă PDF

Articolul 72 GDPR. Procedura

Article 72 GDPR. Procedure

(1) Comitetul adoptă decizii prin majoritate simplă a membrilor săi, cu excepția cazului când se prevede altfel în prezentul regulament.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

(2) Comitetul își adoptă propriul regulament de procedură cu o majoritate de două treimi a membrilor săi și își organizează propriile mecanisme de funcționare.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.