Navigacija
BDAR (GDPR) > 72 straipsnis. Procedūra
Atsisiųsti kaip PDF

72 straipsnis BDAR. Procedūra

Article 72 GDPR. Procedure

1. Valdyba sprendimus priima paprasta savo narių balsų dauguma, nebent šiame reglamente būtų nurodyta kitaip.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Valdyba savo darbo tvarkos taisykles priima dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma ir pati nustato savo darbo tvarką.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.