Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 72. Postup
Stáhnout

Článek 72 ONOOÚ (GDPR). Postup

Article 72 GDPR. Procedure

1. Sbor přijímá rozhodnutí prostou většinou svých členů, pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Sbor přijme dvoutřetinovou většinou svých členů svůj jednací řád a připraví si vlastní provozní opatření.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.