Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 72. Nós imeachta
Íoslódáil PDF

Airteagal 72 RGCS (GDPR). Nós imeachta

Article 72 GDPR. Procedure

1. Déanfaidh an Bord a chuid cinntí trí thromlach simplí dá chomhaltaí, mura bhforáiltear dá mhalairt sa Rialachán seo.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Glacfaidh an Bord a rialacha nós imeachta féin trí thromlach dhá thrian dá chuid comhaltaí agus eagróidh sé a shocruithe oibríochtúla féin.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.