Navigasjon
GDPR > Artikkel 73. Leder
Last ned PDF

Artikkel 73 GDPR. Leder

Article 73 GDPR. Chair

1. Personvernrådet skal ved simpelt flertall velge en leder og to nestledere blant sine medlemmer.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Utnevnelsesperioden for lederen og nestlederne skal være fire år og kan fornyes én gang.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.