Navigācija
VDAR (GDPR) > 73 pants. Priekšsēdētājs
Lejupielādēt kā PDF

73 pants VDAR. Priekšsēdētājs

Article 73 GDPR. Chair

1. Kolēģija ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus no savu locekļu vidus.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un viņus var ievēlēt amatā atkārtoti vēl vienu reizi.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.