Navigare
GDPR > Articolul 73. Președintele
Descarcă PDF

Articolul 73 GDPR. Președintele

Article 73 GDPR. Chair

(1) Comitetul alege un președinte și doi vicepreședinți din rândul membrilor săi, cu majoritate simplă.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

(2) Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.