Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 73. Voorzitter
Download PDF

Artikel 73 AVG (GDPR). Voorzitter

Article 73 GDPR. Chair

1. Het Comité kiest met gewone meerderheid een voorzitter en twee vicevoorzitters uit zijn leden.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden verlengd.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.