Навигация
GDPR > Член 73. Председател
Изтегляне на PDF

Член 73 GDPR. Председател

Article 73 GDPR. Chair

1. Комитетът избира с обикновено мнозинство председател и двама заместник-председатели измежду своите членове.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Мандатът на председателя и на заместник-председателите е пет години и може да бъде подновяван еднократно.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.