Navigacija
BDAR (GDPR) > 73 straipsnis. Pirmininkas
Atsisiųsti kaip PDF

73 straipsnis BDAR. Pirmininkas

Article 73 GDPR. Chair

1. Valdyba paprasta balsų dauguma iš savo narių renka pirmininką ir du jo pavaduotojus.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija yra penkeri metai; ji gali būti atnaujinta vieną kartą.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.