Turinys
BDAR > 73 straipsnis. Pirmininkas
Atsisiųsti pdf

73 straipsnis BDAR. Pirmininkas

Article 73 GDPR. Chair

1. Valdyba paprasta balsų dauguma iš savo narių renka pirmininką ir du jo pavaduotojus.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija yra penkeri metai; ji gali būti atnaujinta vieną kartą.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.