Navigáció
GDPR > 73. cikk. Az elnök
Letöltés PDF

73. cikk GDPR. Az elnök

Article 73 GDPR. Chair

(1) A Testület a tagjai közül egyszerű többséggel elnököt és két elnökhelyettest választ.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

(2) Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása öt évre szól, és egy alkalommal megújítható.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.