Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 73. Předseda
Stáhnout

Článek 73 ONOOÚ (GDPR). Předseda

Article 73 GDPR. Chair

1. Sbor si prostou většinou zvolí z řad svých členů předsedu a dva místopředsedy.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Funkční období předsedy a místopředsedů trvá pět let a lze je jednou prodloužit.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.