Navigatsioon
GDPR > Artikkel 73. Eesistuja
Allalaadimine

Artikkel 73 GDPR. Eesistuja

Article 73 GDPR. Chair

1. Andmekaitsenõukogu valib lihthäälteenamusega oma liikmete seast eesistuja ja kaks eesistuja asetäitjat.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Eesistuja ja tema asetäitjate ametiaeg on viis aastat ja neid võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.