Suunnistus
GDPR > 73 artikla. Puheenjohtaja
Lataa PDF

73 artikla GDPR. Puheenjohtaja

Article 73 GDPR. Chair

1. Tietosuojaneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa yksinkertaisella enemmistöllä.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on viisi vuotta, ja samat henkilöt voidaan valita tehtäviinsä kerran uudelleen.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.