Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 73. Cathaoirleach
Íoslódáil PDF

Airteagal 73 RGCS (GDPR). Cathaoirleach

Article 73 GDPR. Chair

1. Toghfaidh an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí cathaoirleach agus beirt leaschathaoirleach as measc a chomhaltaí trí thromlach simplí.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

(2) Cúig bliana a bheidh i dtéarma oifige an chathaoirligh agus na leaschathaoirleach, agus beidh an téarma sin inathnuaite aon uair amháin.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.