Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 73. Predsednik
Prenos PDF

Člen 73 SUVP (GDPR). Predsednik

Article 73 GDPR. Chair

1. Odbor izmed svojih članov z navadno večino izvoli predsednika in dva namestnika predsednika.

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. Mandat predsednika in namestnikov predsednika je pet let in se lahko enkrat podaljša.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.