Suunnistus
GDPR > 69 artikla. Riippumattomuus
Lataa PDF

69 artikla GDPR. Riippumattomuus

Article 69 GDPR. Independence

1. Tietosuojaneuvosto toimii riippumattomasti hoitaessaan tehtäviään tai käyttäessään toimivaltaansa 70 ja 71 artiklan mukaisesti.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Liittyvä artikkeli

2. Tietosuojaneuvosto ei tehtäviään hoitaessaan tai toimivaltaansa käyttäessään pyydä eikä ota ohjeita miltään taholta, sanotun rajoittamatta 70 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuja komission pyyntöjä.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Liittyvä artikkeli