Navigacija
BDAR (GDPR) > 69 straipsnis. Nepriklausomumas
Atsisiųsti kaip PDF

69 straipsnis BDAR. Nepriklausomumas

Article 69 GDPR. Independence

1. Atlikdama savo užduotis arba naudodamasi savo įgaliojimais pagal 70 ir 71 straipsnius Valdyba veikia nepriklausomai.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Jungtys

2. Nedarant poveikio Komisijos galimybei teikti 70 straipsnio 1 dalies b punkte ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytus prašymus, Valdyba, atlikdama savo užduotis arba naudodamasi savo įgaliojimais, neprašo ir nepriima jokių nurodymų.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Jungtys