Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 69. Nezávislost
Stáhnout

Článek 69 ONOOÚ (GDPR). Nezávislost

Article 69 GDPR. Independence

1. Sbor jedná při plnění svých úkolů nebo výkonu svých pravomocí podle článků 70 a 71 nezávisle.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Související texty

2. Aniž jsou dotčeny žádosti Komise uvedené v čl. 70 odst. 1 písm. b) a odst. 2, sbor při plnění svých úkolů nebo výkonu svých pravomocí od nikoho nevyžaduje ani nepřijímá pokyny.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Související texty