Navigacija
GDPR > Članak 69.. Neovisnost
Preuzmite PDF

Članak 69. GDPR. Neovisnost

Article 69 GDPR. Independence

1. Odbor djeluje neovisno kada obavlja svoje zadaće ili izvršava svoje ovlasti u skladu s člancima 70. i 71.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Vezani tekstovi

2. Ne dovodeći u pitanje zahtjeve Komisije iz članka 70. stavka 1. točke (b) i članka 70. stavka 2., Odbor pri obavljanju svojih zadaća ili izvršavanju svojih ovlasti ne smije tražiti ni primati upute ni od koga.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Vezani tekstovi