Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 69. Neamhspleáchas
Íoslódáil PDF

Airteagal 69 RGCS (GDPR). Neamhspleáchas

Article 69 GDPR. Independence

1. Gníomhóidh an Bord go neamhspleách i bhfeidhmiú a chúraimí nó a chumhachtaí de bhun Airteagail 64, 65,66, 70 agus 71.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Téacsanna gaolmhara

2. Gan dochar d’iarrataí ón gCoimisiún dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 70(1) agus Airteagal 70(2), ní dhéanfaidh an Bord Eorpach, i bhfeidhmiú a chúraimí nó a chumhachtaí, treoracha a iarraidh ná a fháil ó aon duine.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Téacsanna gaolmhara