Navigation
GDPR > Artikel 69. Uafhængighed
Download PDF

Artikel 69 GDPR. Uafhængighed

Article 69 GDPR. Independence

1. Databeskyttelsesrådet handler uafhængigt, når det udfører sine opgaver eller udøver sine beføjelser i henhold til artikel 70 og 71.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Sammenkædede tekster

2. Uden at det berører anmodninger fra Kommissionen som omhandlet i artikel 70, stk. 1, litra b), og stk. 2, må Databeskyttelsesrådet ikke søge eller modtage instrukser fra andre i forbindelse med udførelsen af sine opgaver eller udøvelsen af sine beføjelser.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Sammenkædede tekster