Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 99. Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm
Íoslódáil PDF

Airteagal 99 RGCS (GDPR). Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Beidh feidhm aige ón 25 Bealtaine 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.