Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 67. Malartú faisnéise
Íoslódáil PDF

Airteagal 67 RGCS (GDPR). Malartú faisnéise

Article 67 GDPR. Exchange of information

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a bhfuil raon feidhme ginearálta leo a ghlacadh d’fhonn na socruithe a shonrú le haghaidh malartú faisnéise trí mhodhanna leictreonacha idir údaráis mhaoirseachta, agus idir údaráis mhaoirseachta agus an Bord, go háirithe an fhormáid chaighdeánaithe dá dtagraítear in Airteagal 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 93(2).

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Téacsanna gaolmhara