Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Airteagal 29. Próiseáil faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí
Íoslódáil PDF

Airteagal 29 RGCS (GDPR). Próiseáil faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí

Article 29 GDPR. Processing under the authority of the controller or processor

An próiseálaí ná aon duine atá ag gníomhú faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí, agus a bhfuil rochtain aige nó aici ar shonraí pearsanta, ní dhéanfaidh sé nó sí na sonraí sin a phróiseáil ach amháin ar threoracha a fháil chuige sin ón rialaitheoir, mura rud é go n-éilítear sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, who has access to personal data, shall not process those data except on instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law.

ISO 27701 Dlí Treoirlínte & Cásanna Leave a comment
ISO 27701

(RU)

ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).

Приводим соответствующий параграф к статье 29 GDPR:

8.2.2 Цели организации

Средство управления

Организация должна обеспечить, чтобы ПИИ, обработанные от имени клиента, обрабатывались только для целей, указанных в документированных инструкциях клиента.

Руководство по внедрению

Контракт между организацией и клиентом должен включать, но не ограничиваться, целью и временными рамками, которые должны быть достигнуты услугой.

(EN) […]


to read the full text

Dlí Treoirlínte & Cásanna Leave a comment
[js-disqus]