Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Aithris 14
Íoslódáil PDF

Aithris 14

Recital 14

(14) Ba cheart feidhm a bheith ag an gcosaint a bhfuil foráil déanta ina leith sa Rialachán seo maidir le daoine nádúrtha, is cuma cén náisiúntacht atá acu nó cén áit a bhfuil cónaí orthu, i ndáil leis an bpróiseáil a dhéantar ar a sonraí pearsanta.

Ní chumhdaítear leis an Rialachán seo an phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta a bhaineann le daoine dlítheanacha agus go háirithe le gnóthais a bhfuil pearsantacht dhlíthiúil acu, lena n-áirítear ainm agus foirm an duine dhlítheanaigh agus sonraí teagmhála an duine dhlítheanaigh.

(14) The protection afforded by this Regulation should apply to natural persons, whatever their nationality or place of residence, in relation to the processing of their personal data.

This Regulation does not cover the processing of personal data which concerns legal persons and in particular undertakings established as legal persons, including the name and the form of the legal person and the contact details of the legal person.

Tráchtaireacht Airteagail gaolmhara Leave a comment
Tráchtaireacht

(RU) По своей сути, сфера применения GDPR ограничена защитой персональных данных физических лиц (статья 1 (1)). Преамбула 14 подтверждает это:

Защита, предусмотренная настоящим Регламентом, должна применяться к физическим лицам … в связи с обработкой их персональных данных.

Далее преамбула 14 выводит исключение, что обработка персональных данных, которые относятся к юридическим лицам, не подпадает под сферу действия Регламента:

… Настоящий Регламент не распространяется на обработку персональных данных юридических лиц и, в частности, на предприятия, созданные как юридические лица, включая наименование и организационно-правовую форму юридического лица, а также и реквизиты юридического лица.

Стоит обратить внимание на то, что преамбула не содержит исчерпывающего перечня данных, а скорее содержит примеры.

Информация, касающаяся юридических лиц, может, в то же время, являться персональными данными физического лица. Они пересекаются. Так где же мы можем провести черту между персональными данными, которые должны быть защищены в соответствии с GDPR, и персональными данными, которые не подпадают под сферу действия?

(EN) […]


to read the full text

(EN) Authors
Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant
Olga Zavalniuk CIPP/E, CIPP/US
(EN) Olga Zavalniuk CIPP/E, CIPP/US
(EN) Senior Consultant DPO LLC, Data Protection Officer
Airteagail gaolmhara Leave a comment
[js-disqus]