Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Aithris 172
Íoslódáil PDF

Aithris 172

Recital 172

(172) Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh.

45/2001 agus thug sé tuairim an 7 Márta 2012 (17).

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].